Finnes det noen definisjon av prisundersøkelse?

Ordet "prisundersøkelse" er ikke definert hverken i kassasystemlova eller kassasystemforskrifta. Med prisundersøkelse menes at kassasystemet benyttes til å undersøke prisen på en vare (varen skannes) uten at det samtidig registreres noe salg. For kunden kan det virke som varen blir registret på ordinær måte da prisen vil komme opp i kundedisplayet.

Dersom kassasystemet har funksjoner for å undersøke pris, skal slike prisundersøkinger registreres i elektronisk journal, og antallet skal fremgå i X- og Z rapport spesifisert på varegruppe og beløp. Det vises til kassasystemforskrifta § 2-7 fjerde ledd og § 2-8-2 bokstav t, jf. § 2-8-3.