Går netthandel inn under kassasystemlova?

Nei, kassasystemlova omfatter ikke netthandel. Dette følger av kassasystemlova § 2 bokstav a at salg over internett eller ved oppkrav ikke regnes som kontantsalg. Avgrensningen får betydning for tilfeller hvor betaling og levering skjer samtidig på nettet (f.eks. betaling for nedlastingstjenester, programvare etc.) 

Hvis varene bestilles og betales på nettet, men hentes i butikken, vil innbetalingen regnes som forskuddsbetaling, som må føres over kunden sin konto (gjeld til kunden). Hvis det skal skrives ut salgskvittering fra kassasystemet når kunden henter varen, må dette salget kunne avstemmes mot tidligere innbetaling.

Dersom varene bestilles på nettet, men hentes og betales i butikk/restaurant, regnes det som kontantsalg som må registreres ved bruk av kassasystem.