Gjelder de nye reglene for internasjonale kjeder som selger kjedeløsningen til kjedens butikker i Norge?

Krav til å bruke et kassasystem som oppfyller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta for å registrere og dokumentere kontantsalg gjelder alle som er bokføringspliktige etter bokføringsloven. De bokføringspliktige har frist til 1. januar 2019 med å oppgradere sitt kassasystem eller anskaffe nytt kassasystem. Det er ikke unntak for foretak som inngår i internasjonale kjeder.