Gjelder kassasystemlova på Svalbard?

Kassasystemlova gjelder for kassasystem mv. som blir tilbudt for salg, utleie eller utlån til bokføringspliktig som nevnt i bokføringsloven § 2, jf. kassasystemlova § 1. Bokføringsloven gjelder ikke for Svalbard. Det vil si at kassasystemlova heller ikke gjelder på Svalbard.