Hva menes med ID-nummeret til kassasystemet?

I kassasystemlova § 2 f er ID-nummeret til kassasystemet definert slik:

"ein unik identifikator for kassasystemet"

Det er leverandøren som må sørge for at kassasystemet har et ID-nummer. Dette nummeret skal fremgå av X- og Z rapport, jf. kassasystemforskrifta § 2-8-2 d), jf. § 2-8-3. Merknaden til § 2-8-2 lyder slik:

"Eit kassasystem sitt ID-nummer vil variere i forhold til type kassasystem, om det er eit PC-basert kassasystem eller eit ROM-basert kassasystem. Den viktigaste funksjonen til ID-nummeret er å være ein unik identifikator av eit kassasystem, slik eit serienummer fungerer for andre elektroniske apparat."

For et PC-basert kassasystem vil normalt lisensnummer og løpenummer for programvaren være tilstrekkelig, og det er ikke behov for å registrere eksempelvis serienummer på maskinvaren kassasystemet kjører på. For ROM-baserte kassasystemer vil ID-nummeret kunne være en kombinasjon av eksempelvis serienummer på apparatet og versjonsnummer av programvaren.