Hva menes med "prisundersøkelse" som skal fremgå av X og Z-rapport?

Med prisundersøkelse menes skanning av vare eller inntasting av varekode for å undersøke pris, uten at varen blir registrert som varelinje i en salgskvittering.

X- og Z rapport skal inneholde antall prisundersøkelser og spesifisert på varegruppe og beløp, jf. kassasystemforskrifta § 2-8-2 bokstav t, jf. § 2-8.3.

Hensikten med å logge prisundersøkelser er å hindre at prisundersøkelse brukes som redskap i stedet for å registrere salg. Skanning av en strekkode vil på de fleste systemer kvitteres med en lyd, og/ eller beløpet kommer opp i kundedisplayet, slik at  kunden kan oppfatte dette som innslått vare. Prisundersøkelser ved inntasting av den aktuelle varekoden vil kunne oppfattes på samme måte. Kravet er derfor at det logges når det gjøres slike direkte prisoppslag, selv om det ikke genereres en varelinje eller økning på en eksisterende varelinje.