Hvordan klassifiseres salg som delvis betales kontant og delvis gjøres opp i ettertid (kreditt)?

Hvordan en skal behandle kredittsalg i et kassasystem er omtalt i en egen uttalelse om Nye krav til kassasystemer – registrering av kredittsalg.

Dersom et salg delvis gjøres opp med kontanter eller andre betalingsmidler og delvis skal faktureres, kan dette gjøres på følgende måter:

  1. Det som ikke betales kontant blir fakturert på et senere tidspunkt. Det skrives salgskvittering for den delen av salget som betales kontant. For den delen av salget som skal faktureres på et senere tidspunkt, skrives det en utleveringskvittering. Det som betales som kontant, kommer med som kontantsalg i X- og Z-rapporten, mens det som faktureres senere kommer med som utleveringskvittering, jf. kassasystemforskrifta § 2-8-2 første ledd, bokstav v.
  2. Det som ikke betales kontant blir fakturert fra kassapunktet på salgstidspunktet. Det skrives salgskvittering for den delen av salget som betales kontant. For den delen av salget som faktureres, skrives det en kvittering for kredittsalg. Det som betales som kontant, kommer med som kontantsalg i X- og Z-rapporten, mens det som faktureres kommer med som kredittsalg, jf. kassasystemforskrifta § 2-8-2 annet ledd. Alternativt kan kontantsalg og kredittsalg fremkomme på samme salgskvittering. Dette forutsetter at kassasystemet har funksjonalitet til å "telle" kontantsalget og kredittsalget hver for seg.
  3. Dersom virksomheten i all hovedsak har kontantsalg og unntaksvis kredittsalg, kan følgende løsning benyttes: På salgstidspunktet skrives det en salgskvittering som medtas som kontantsalg på X- og Z-rapport. Betalingsmiddel angis som kontant. I uttalelsen om kredittsalg er det sagt at "for å forklare differanser mellom opptalt kontantbeholdning og Z-rapporten, må dagsoppgjøret vedlegges kopi av salgskvitteringen eller ha en referanse til salgskvitteringens nummer." Den bokføringspliktige kan i stedet for å føre en kundespesifikasjon fremlegge kopier av salgsdokumentasjonen ordnet pr. kunde, jf. bokføringsforskriften § 3-1 annet ledd.