Hvordan skal endringer av priser og andre faste opplysninger fremkomme i elektronisk journal?

Etter kassasystemforskrifta § 2-7 tredje ledd skal det være mulig å ta frem opplysninger om aktuelle priser fra kassasystemet dersom kassasystemet har funksjoner for fastsetting av priser for varer og tjenester. I slik tilfeller skal det fremgå av den elektroniske journalen når prisene har blitt endret. Det same gjelder ved andre endringer i de faste opplysningene.

Kravet er at den elektroniske journalen skal ha opplysninger om når prisene og andre faste opplysninger er blitt endret. Dette gjelder både når prisene blir endret på kassapunktet, fra bakrommet/hovedkontoret eller fra et annet system. Det er ikke noe krav om at endringen skal vise hvilke varer som prisen er endret på eller til hvilken pris. Det er tilstrekkeleg at tidspunktet for endringen fremgår av journalen.

Faste kunderabatter anses som faste opplysninger hvor endringene skal fremgå av elektronisk journal. Rabatter som gis på kassapunktet (prisen blir korrigert i kassa), skal registreres og fremgå på  x- og z-rapport, med antall og beløp, jf. kassasystemforskrifta § 2‑8‑2 første ledd bokstav q. Det er ikke krav om at det skal registreres rabatter på varer der prisene er satt ned.