Hvordan skal inngående vekselkasse registreres dersom flere operatører har egne «kassaskuffer»?

I slike tilfeller skal vekselkassen registreres for hver enkelt operatør. Vekselkassen skal være registrert før operatøren tar i bruk kassasystemet til å registrere salg.

Inngående vekselkasse skal fremgå på X- og Z-rapport, jf. kassasystemforskrifta § 2-8-2 bokstav k, jf. § 2-8-3.

I dette tilfellet registreres salget på hver enkelt operatør som har egne kasser, dvs. at kassabeholdningen ikke oppbevares samlet i integrert kassaskuff, jf. unntaket i kassasystemforskrifta § 2-2 annet punktum.

Det følger av høringsutkastet til bokføringsforskriften § 5a-14 tredje ledd at det i slike tilfeller skal foretas dagsoppgjør for hver enkelt operatør:

"Hvis kassapunktene betjenes av flere operatører som har egen kassaskuff, skal avstemmingen foretas for hver enkelt operatør"

I høringsutkastet er det dessuten foreslått følgende bestemmelse i § 5a-8 første ledd:

"Ved salgsdagens begynnelse skal vekselkassen registreres i kassasystemet."

Merknaden til bestemmelsen lyder slik (vår understreking):

Kravet i første ledd er nødvendig for å kunne kontrollere kontantbeholdningen mot registrert salg på slutten av dagen/skiftet. Dette brukskravet gjenspeiler funksjonskravet i kassasystemforskriften § 2-5 første ledd. Kravet gjelder også i de tilfeller hvor kontantsalget registreres på den enkelte operatør og operatøren oppbevarer kontantene i egen frittstående kassaskuff, jf. § 5a-5 første ledd. I slike tilfeller skal vekselkassen registreres for den enkelte operatør. Tilsvarende vil hver enkelt bokføringspliktige bruker måtte registrere hver sin vekselkasse ved flerbrukskasser, jf. § 5a-5 tredje ledd.