Kan akkumulering av Grand totalene i X- og Z-rapport starte ved installasjon av den versjonen av kassasystemet som støtter ny forskrift?

Grand totalene skal vise det totale beløpet som er registrert på kassapunktet fra starten av. Grand total salg vil da vise det totale salgsbeløpet som er registrert fra starten av, før fradrag av Grand total retur. Det er tilstrekkelig at akkumulering av Grand total starter når kassasystem som støtter ny forskrift tas i bruk.

Kravene i kassasystemlova med forskrift gjelder fra og med kassasystemer som tilbys etter 1. januar 2017. Kravene vil da gjelde fra og med installasjoner av den versjonen av systemet som støtter ny forskrift. Grand total kan da starte på 0. Det må være sendt en produkterklæring på denne nye versjonen av kassasystemet før den kan tas i bruk av de bokføringspliktige. Dersom kassasystemet allerede har med Grand total i X- og Z-rapport, er det ikke nødvendig å nullstille dette når ny versjon tas i bruk.