Kan det gis overtredelsesgebyr til utenlandske leverandører?

Ja, det kan gis overtredelsesgebyr og tvangsmulkt også til utenlandske leverandører. 

Loven gjelder enhver leverandør som tilbyr kassasystem for salg, utleie eller utlån på det norske markedet, uavhengig av om dette skjer fra Norge eller fra utlandet.

En utenlandsk leverandør som selger direkte til bokføringspliktig fra utlandet må da produkterklære sitt system. Dersom han ikke gjør dette vil han kunne ilegges sanksjoner etter kassasystemlova.

Det samme gjelder hvis han har produkterklært kassasystemet, men det avdekkes at kassasystemet ikke tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta.

Det kan ilegges sanksjoner mot leverandører ved salg av mangelfulle kassasystem etter 1. januar 2017.