Kan det skrives ut flere kopikvitteringer fra andre moduler/program enn kassamodulen?

 

Det er ikke krav om at kassasystemet skal kunne skrive ut kopikvitteringer. Dersom kassasystemet har funksjonalitet til å skrive kopikvitteringer, er det ikke tillatt å skrive ut mer enn én kopikvittering pr. salg, jf. kassasystemforskrifta § 2-6 fjerde ledd. Bestemmelsen er ment å hindre at det brukes kopikvittering som erstatning for salgskvittering i forbindelse med registreringer på kassapunktet. Funksjonaliteten må altså sperre for at det kan tas mer enn en kopikvittering fra kassamodulen, uavhengig av om kvitteringen er papirbasert eller elektronisk.

Hvis dataene overføres til et annet system, eller annet lagringsmedium, kan det tas frem ekstra kopi derfra, f.eks. fra bokføringssystemet. Ved integrerte systemer vil det være mulig å få tilgang til andre system/moduler fra kassapunktet. Det kan i slike tilfeller tas utskrift av en ekstra kopi også fra kassapunktet, forutsatt at det andre systemet/modulen krever særskilt innlogging for hver utskrift av kopikvittering og at det kun kan tas én utskrift pr. innlogging.