Kan det være en felles Z-rapport for alle kassapunktene i en virksomhet, eller skal det være Z-rapporter pr. kassapunkt, eventuelt pr. operatør?

En Z-rapport viser et sammendrag av registreringene i kassasystemet i løpet av en dag. Etter at Z-rapport er produsert, skal registreringene i kassasystemet nullstilles slik at de ikke kommer med på neste Z-rapport. Det skal kun være én Z-rapport pr. kassapunkt pr. dag (dagsrapport).

Det følger av kassasystemforskrifta § 2-8-1 første punktum at kassasystemet skal kunne produsere X-rapporter, Z-rapporter, salgskvittering og returkvitteringer for hvert kassapunkt. Kravet til innhold i X- og Z-rapporter følger av kassasystemforskrifta §§ 2-8-2 og 2-8-3.

Tilsvarende følger det av bokføringsforskriften § 5-3-14 første ledd, i kraft fra 1. januar 2019, at den bokføringspliktige skal utarbeide en Z-rapport fra hvert enkelt kassapunkt ved dagens slutt.

I § 5-3-14 gis det også nærmere anvisning på hvordan kassa-avstemmingen  skal gjennomføres. Herunder fremgår det at avstemmingen skal foretas for det enkelte kassapunkt. Hvis kassapunktene betjenes av flere operatører som har egen kassaskuff, skal avstemmingen foretas for hver enkelt operatør. Opplysning om hver enkelt operatørs kontantsalg fordelt på betalingsmiddel skal fremgå av Z-rapporten, jf. kassasystemforskrifta § 2-8-2 første ledd bokstav h, jf. § 2-8-3. Dersom operatøren selv skal foreta avstemming av sitt kontantsalg, kan dette gjøres på grunnlag av særskilte operatørrapporter som kjøres når vedkommende avslutter arbeidet. Slike rapporter skal ikke påvirke innholdet i den dagsrapporten (Z-rapport) som skal produseres ved dagens slutt.