Kan en produkterklære et kasseapparat som ikke har integrert kassaskuff, eller tilkoblingsmulighet til slik kasseskuff?

Ja, et kassasystem kan produkterklæres selv om systemet ikke har integrert kassaskuff. Dette skal det opplyses om når produkterklæringen blir sendt inn.

Det er viktig å være oppmerksom på at slike kassasystem bare kan brukes av bokføringspliktige når unntaket til integrert kassaskuff i kassasystemforskrifta § 2-2 annet og tredje punktum kommer til anvendelse. Bestemmelsen lyder slik:

Kassasystemet skal ha integrert kassaskuff på kvart kassapunkt. Dette gjeld likevel ikkje dersom kassasystemet har funksjonar for å registrere kontantsal mv. på den enkelte operatør og salet ikkje blir registrert frå faste kassapunkt. Kravet gjeld heller ikkje ved kassapunkt kor det ikkje er mogeleg å betale med setlar og myntar.