Kan flere bokføringspliktige bruke samme kassasystem?

Ja, dersom kassasystemet er tilrettelagt for at all bruk blir registrert særskilt for hver enkelt bokføringspliktig virksomhet, og betalingsmidlene holdes adskilt, kan det benyttes felles kassasystem.

Kassasystemforskrifta § 2-5 femte ledd lyder slik:

"Kassasystem som er tenkt til bruk for fleire bokføringspliktige, skal vere lagt til rette for at all kontinuerleg bruk, blant anna betalingsmiddel, blir registrert særskilt for kvar enkelt bokføringspliktige verksemd."

Dette innebærer også bl.a. at systemet må kunne produsere X- og Z-rapport og ulike kvitteringer for hver enkelt bruker av kassasystemet.

Videre er det i høringsforslaget til endringer i bokføringsforskriften følgende bestemmelser:

§ 5a-5 tredje ledd

"Dersom flere bokføringspliktige bruker felles kassasystem, jf. § 5a-9, må minst en av de bokføringspliktige bruke integrert kassaskuff for oppbevaring av betalingsmidlene. Dersom det ikke er mulig å holde betalingsmidlene fra flere bokføringspliktige brukere adskilt i kassaskuffen, skal øvrige brukere oppbevare betalingsmidlene i egne kassaskuffer."

 

Et eksempel på bruk av felles kassasystem kan være to frisører som driver enkeltpersonforetak i samme lokaler. Hvis de velger å benytte felles kassasystem kan begge bruke den integrerte kassaskuffen for å oppbevare sedler og mynter, forutsatt at betalingsmidlene kan holdes adskilt for hver frisør. Hvis ikke det er mulig, må den ene frisøren bruke den integrerte kassaskuffen, mens den andre frisøren må benytte en annen "kassaskuff", f.eks. et pengeskrin. Av utkastet il bokføringsforskriften § 5a-9 følger det også at de bokføringspliktige skal foreta individuelle dagsoppgjør.