Kan gamle kassasystemer benyttes etter 1. januar 2017 ved overdragelse av virksomhet?

En virksomhet har kjøpt opp en annen virksomhet og ber forhandleren om å endre organisasjonsnummer på kassen, samt nullstille tellere. Er dette greit i forhold til de nye kravene?

Kjøp/overdragelse av virksomhet regnes ikke som salg av kassasystem etter kassasystemlova.

En forhandler kan derfor endre organisasjonsnummer og andre faste opplysninger i kassasystemet, herunder nullstille tellere, uten å komme i konflikt med regelverket.

Dette vil gjelde ved

  • Kjøp av virksomhet (innmat)
  • Fusjoner og fisjoner
  • Omdannelser
  • Eventuelle andre omorganiseringer