Kan kredittsalg registreres på kassasystemet, med utskrift av salgskvittering fra dette systemet?

Kredittsalg kan registreres på kassasystemet når systemet er lagt opp slik at nødvendige spesifikasjoner i salgskvittering er oppfylt, og det er lagt til rette for at salg- og betalingstransaksjoner kan spesifiseres i kundespesifikasjonen (kundereskontro). Skattedirektoratet vil gi en mer omfattende  prinsipputtalelse knyttet til denne problemstillingen.