Kan salg av ølbonger på en festival registreres som salg av øl på kassasystemet når ølbongen selges?

Nei, salg av bonger på festivaldagen, må registreres som annen innbetaling. Salget finner sted når bongene løses inn i øl. Salgskvittering må skrives ut på dette tidspunktet, hvor betalingsmiddelet angis som "ølbong", eller tilsvarende.

Dette innebærer en endring i forhold til tidligere akseptert praksis, hvor vi har uttalt at salg av øl, kan registreres på det tidspunktet det betales for bongene. De nye kassasystemreglene skjerper imidlertid kravene for å skrive kvittering på det tidspunktet varer/tjenester "passerer" kassapunktet. Dette må også gjelde på festivaler. Dersom kunden ikke har rett til å få ubenyttede bonger refundert, må verdien av eventuelle ubenyttede bonger ved festivalens slutt registreres som en del av den avgiftspliktige øl-omsetningen.