Kan to kassapunkt ha felles kassaskuff?

Nei, hvis det skal kunne betales med sedler og mynter på begge kassapunktene må hvert kassapunkt ha integrert kassaskuff.

Kravet til integrert kassaskuff er regulert i kassasystemforskrifta § 2-2. Det følger av denne bestemmelsen at kravet til integrert skuff ikke gjelder ved kassapunkt hvor det ikke er mulig å betale med sedler og mynter. Kravet gjelder heller ikke hvis kassasystemet har funksjoner for å registrere kontantsalg mv. på den enkelte operatør og salget ikke blir registrert fra faste kassapunkt.

I forslaget til nye bestemmelser i bokføringsforskriften fremgår det at dagsoppgjøret skal foretas for hvert kassapunkt. Dette medfører at betalingsmidlene må holdes adskilt for hvert kassapunkt.

Når det benyttes to terminaler som kan avslutte salg ved at det beordres utskrift av kvittering, så er dette to kassapunkt. Det kan da ikke tas i mot betaling med sedler og mynter fra begge kassapunktene med mindre systemet tilrettelegges med to integrerte kassaskuffer. Bruk av felles integrert kassaskuff her, antas også i praksis å ville medføre en stor utfordring, siden regelverket er til hinder for at det kan registreres salg når integrert kassaskuff er åpen, jf. kassasystemforskrifta § 2-6 femte ledd. Det antas derfor heller ikke å være en praktisk løsning å bruke felles integrert kassaskuff hvor betalingsmidlene for hvert kassapunkt holdes adskilt.