Kan utenlandsk produsent produkterklære, selv om salget skjer fra norsk agent?

Det er leverandør av kassasystemet som skal sende inn produkterklæring. Leverandør av kassasystemer er definert i kassasystemlova § 2 bokstav e:

produsent eller importør som enten sjølv eller gjennom forhandlar sel eller tilbyr kassasystem mv. for sal, utleige eller utlån til bokføringspliktig som nemnt i § 1, og forhandlarar og andre som tilpassar kassasystem for dei bokføringspliktige.

Når en importør av kassasystemet ikke gjør tilpasninger i systemet kan den utenlandske produsenten levere produkterklæring. Dersom den utenlandske produsenten ikke leverer produkterklæring, må importør sørge for at produkterklæring blir sendt inn.