Kan vi foreta vedlikeholds- og hovedoppdateringer i 2017 og 2018 hos kunder vi har ved årsskiftet, selv om systemet ikke er tilpasset kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta?

Ja, for kunder dere har pr. 1.januar 2017 kan det foretas oppdateringer av kassasystemet frem til 1. januar 2019, uten at dette kommer i konflikt med kassasystemregelverket. Etter 1. januar 2019 skal alle bokføringspliktige benytte kassasystem med produkterklæring.
 
Dersom dere skal selge, leie ut eller låne ut kassasystemer til nye kunder etter 1. januar 2017, må kassasystemet tilfredsstille kassasystemregelverket.