Kassasystemet får ikke noe tilbakemelding fra kasseskuffen når den er åpen eller ikke. Er det ok?

Nei, dette er ikke i henhold til regelverket.

Etter kassasystemforskrifta § 2-6 femte ledd er det et krav om at det ikke skal være mulig å registrere salg i kassasystemet dersom integrert kassaskuff er åpen. Dersom kassasystemet ikke har en sperre for dette, vil systemet ha en funksjon som ikke er tillatt. Det må derfor innarbeides en funksjon i programmet som gir kassasystemet beskjed dersom kassaskuffen er åpen.