Logo ligger forhåndsdefinert i selve printeren, og kommer ikke som en del av kvitteringens innhold fra POS. Kan logoen stå før kvitteringens «navn»?

Ja, det er greit at logoen står før kvitteringens "navn". Dette gjelder uavhengig av om logoen ligger forhåndsdefinert i selve printeren eller om logoen ligger i programvaren. Det følger av kassasystemforskrifta § 2-8-4 og § 2-8-5 at navnet på kvitteringene (salgskvittering og returkvittering) skal komme øverst på kvitteringen. Det tillates likevel at logoen kan vises før overskriften på kvitteringene.