Må alle kvitteringsoverskrifter skrives på norsk uavhengig av om språket på kassen er satt til engelsk, dansk, svensk, etc?

Tekst på rapporter, kvitteringer mv. kan være på norsk, svensk, dansk eller engelsk, jf. kassasystemforskrifta § 2-4. I merknaden til bestemmelsen står det:

Navn på kvitteringane og ord som skal vere tydeleg merka, jf. §§ 2-8-4 til 2-8-8, skal vere på norsk sjølv om resten av teksten på kvitteringane er på eit av dei andre språka.

Begrunnelsen for dette er at denne teksten skal være helt entydig og gjenkjennelig, uavhengig av hvor man handler. Tilsvarende forståelse er lagt til grunn i kravet til innhold på kvitteringer også i dag, hvor selgere som er registrert i Merverdiavgiftsregistert skal ha bokstavene «MVA» etter organisasjonsnummeret. Det er ikke anledning til å erstatte dette med VAT, men det er anledning til å angi VAT i tillegg til MVA, MVA (VAT).  Dette kan også gjøres for kvitteringsoverskrifter mv.

Det er ingen hjemler for bruk av andre språk, og det er heller ikke muligheter for å gi dispensasjon slik det er etter bokføringsloven.