Må det produseres daglige Z-rapporter også for kassapunkt som ikke har vært i bruk i løpet av dagen?

Nei, dersom det ikke er foretatt registreringer, skuffeåpninger eller annen bruk fra det aktuelle kassapunktet, er det ikke krav om å produsere en Z-rapport og foreta dagsoppgjør for kassapunktet.