Må det vises et display mot kunden ved kassapunktet og hvilke informasjoner skal dette displayet vise?

Nei, det er ikke stilt krav om at særskilt display mot kunden ved kassapunktet.

Etter gjeldende regler skal beløp som registreres på kassaapparat være lett synlig for kunden med mindre det er vanskelig å gjennomføre, jf. bokføringsforskriften § 5-3-2 andre setning. Et eksempel på hvor det kan være vanskelig å gjennomføre kan være et serveringssted hvor betaling finner sted ved "bordene". Etter forskriften § 5-3-2a første ledd skal det alltid skrives ut kvittering når beløpet som registreres på kassaapparatet ikke er lett synlig.

Verken kassasystemlova eller kassasystemforskrifta har krav til at et kassasystem skal ha et display. Det er i stedet innført et absolutt krav om at det ikke skal være mulig å registrere salg uten at systemet skriver ut en salgskvittering, jf. kassasystemforskrifta § 2-6 fjerde ledd. Det er derfor i det nye regelverket ikke stilt krav til hvilke opplysninger et eventuelt display skal vise.