Må kassasystemet oppbevares i Norge også før 1. januar 2019?

Etter bokføringsforskriften § 5-3-15 skal kassasystemet i sin helhet befinne seg i Norge. Elektronisk journal skal til enhver tid oppbevares i Norge. Dette tolkes slik at det ikke vil være tillatt å oppbevare elektronisk journal i utlandet for så å overføre en backup til Norge for oppbevaring. Denne endringen trer i kraft 1. januar 2019. Inntil dette tidspunktet er det de vanlige oppbevaringskravene som gjelder.

Gjeldende oppbevaringskrav:

Elektronisk regnskapsmateriale kan oppbevares i Danmark, Finland, Island og Sverige dersom det er elektronisk tilgang fra terminal eller lignende i Norge, jf. bokføringsforskriften § 7-5, jf. forskrift 3. juni 2010 nr. 759 om oppbevaring av elektronisk regnskapsmateriale i andre EØS-land.

Etter gjeldende dispensasjonspraksis gis det tillatelse til oppbevaring i land innen EØS og andre land vi har skatteavtale med som regulerer utveksling av opplysninger, forutsatt at oppbevaringen skjer som ledd i en felles konsernløsning.