Må selger spørre kunden om han vil ha kvitteringen?

Dette spørsmålet reguleres ikke i kassasystemforskrifta, men av hvilke krav som settes til de bokføringspliktiges bruk av kassasystemet. Dette vil bli regulert i bokføringsforskriften.

Det skal ikke være mulig å registrere et salg uten at kassasystemet skriver ut en papirbasert eller elektronisk kvittering, jf. kassasystemforskrifta § 2-6 fjerde ledd.

Hvorvidt kunden rent faktisk skal spørres om han vil ha kvitteringen, må eventuelt reguleres i bokføringsforskriften. I høringsnotatet til kassasystemregelverket var følgende bestemmelsen foreslått tatt inn i bokføringsforskriften:

Ved hvert salg skal det skrives ut en salgskvittering fra kassasystemet som skal fremlegges for kunden.

Det er Finansdepartementet som fastsetter eventuelle endringer i bokføringsregelverket.