Må X og Z-rapport kunne skrives ut ved kassapunktet?

Ja, rapporter og kvitteringer skal kunne skrives ut ved kassapunktet.

Både kvitteringer, elektronisk journal og X- og Z rapport skal kunne skrives ut ved det enkelte kassapunkt, jf. kassasystemforskrifta § 2-3 første ledd:

Kassasystemet skal ved det enkelte kassapunkt vere utstyrt med ein skrivar. Skrivaren skal kunne produsere dokumentasjon som nemnt i § 1-2 bokstavane d til h og k til m.

Som kassapunkt regnes fysisk plassering av kassasystem og terminaler eller annet som er tilkoblet kassasystem og der salg blir registret, jf. kassasystemforskrifta § 1-2 bokstav b. Regelverket er ikke til hinder for at flere kassapunkt bruker samme skriver. Det kan f.eks. være aktuelt der flere kasser er plassert ved samme disk. Regelverket er heller ikke til hinder for at det benyttes en skriver til å produsere kvitteringer og en annen skriver til å produsere elektronisk journal og X- og Z-rapporter. Begge skriverne må imdlertid være plassert på forretningsstedet.