Når kommer unntaket fra kravet til integrert kassaskuff til anvendelse, jf. kassasystemforskrifta § 2-2 annet punktum?

Bestemmelsen gjelder tilfeller hvor operatøren oppsøker kunden for å ta bestilling og betaling, og kontanten (sedler og mynter) blir oppbevart i pengebelte e.l. og salget blir registrert på den enkelte operatør. Det har ingen betydning om salget blir registrert fra ett eller flere faste kassapunkt, eller ved en terminal e.l. som operatøren bringer med seg. Etter  bokføringsforskriften § 5-3-4 (som trer i kraft 1. januar 2019) stilles det ikke bestemte krav til hvor kontantsalget registreres for at operatøren skal kunne bruke pengebelte eller lignende for å oppbevare sedler og mynter.