Når kreves rabatter spesifisert i X- og Z-rapport?

Det er kun rabatt som gis på kassapunktet (prisen korrigeres manuelt i kassen) som skal spesifiseres i X- og Z rapport. Rabatter som blir korrigert automatisk i kassasystemet, f.eks. kampanjer som "ta 3 betal for 2" skal dermed ikke spesifiseres.

X- og Z rapport skal inneholde antall rabatter og beløp, jf. kassasystemforskrifta § 2-8-2 bokstav q, jf. § 2-8.3.

Skattedirektoratet har gitt følgende merknad til bestemmelsen:

"Det er ikkje krav om at det skal registrerast rabattar på varer der prisen er sett ned. Dersom prisen blir korrigert i kassa, skal det likevel gå fram at korreksjonen gjeld rabatt."