Når salgskvittering sendes elektronisk, er det noe formkrav til hvordan kunden oppgir e-post adressen og kan en elektronisk kvittering skrives til en "søppelkasse"?

Det er ikke noe formkrav til hvordan kunden oppgir e-post adressen. Det er greit at kunden oppgir e-post adresse e.l. muntlig. Det er heller ikke et krav om at kunden må identifiseres via betalingsmetoden.Det viktige er at systemet tilrettelegges slik at kvitteringen alltid blir forelagt kunden på papir eller avsendt elektronisk, jf. kassasystemforskrifta § 2-6 fjerde ledd:

Det skal ikkje vere mogeleg å avslutte sal utan at systemet skriv ut ei salskvittering.

Dersom elektronisk kvittering velges, er det ikke tilstrekkelig at denne går til en søppelkasse. I merknaden til kassasystemforskrifta § 2-6 fjerde ledd står det:

Kassasystemet må kunne skrive ut kvitteringa på papir, men kan også ha mogelegheit for elektronisk utskrift. Elektronisk utskrift er gjennomført når kvitteringa er sendt frå kassasystemet på ein slik måte at kunden kan ta i mot kvitteringa i elektronisk form, f.eks. på ein smarttelefon eller på Digipost.