Skal både økning og reduksjon av antall enheter vises som linjekorreksjon i X- og Z-rapport?

Kun reduksjon av antall skal vises som linjekorreksjon.

X- og Z rapport skal inneholde antall linjekorreksjoner spesifisert på type og beløp, jf. kassasystemforskrifta § 2-8-2 bokstav s, jf. § 2-8.3.

Skattedirektoratet har gitt følgende merknad til bestemmelsen:

"Eit eksempel på type linjekorreksjon er ”feilslag”. Dette vil typisk vere feilslag som blir korrigert før salskvitteringa blir skriven ut. Eit eksempel på det er at varen feilaktig er registrert to gonger, eller at det er registrert feil vareartikkel.

Skattedirektoratet legger til grunn at økning av antall ikke skal anses som feilslag, og da heller ikke som en linjekorreksjon som skal fremgå av X- og Z-rapport.