Skal manuell åpning ("nødåpning") av kassaskuffen registreres?

Det er ikke krav om at manuell åpning av kassaskuff registreres, med mindre kassasystemet har funksjonalitet for dette.

Kassasystemforskrifta § 1-2 definerer åpning av kassaskuff slik:

c) opning av kassaskuff (nullinnslag): integrert kassaskuff opnast utan at det har skjedd nokon registrering av kontantsal eller tilbakebetaling,

I Skattedirektoratets merknader til forskrifta § 1-2 bokstav c fremgår det at også åpning ved bruk av nødåpningsknappen regnes som åpning av kassaskuff. Det følger også av kassasystemforskrifta § 2-8-2 bokstav m, jf. § 2-8-3, at " talet på opningar av kassaskuff, skal fremgå av X- og Z-rapport.

Kravet til spesifikasjoner i X- og Z-rapport har utgangspunkt i opplysninger som er lagret i elektronisk journal. Når kassaskuffen "nødåpnes" vil dette kunne skyldes strømbrudd e.l., hvor kassaskuffen må åpnes "manuelt" ved bruk av en særskilt knapp, nøkkel e.l. Opplysningene om at kassaskuffen har blitt åpnet, vil da ikke kunne fremgå av elektronisk journal, og kreves da heller ikke spesifisert i X- og Z-rapport. I den grad bruk av "nødåpningsknapp" kan registreres i elektronisk journal, skal slik bruk inngå oppsummerte tall over skuffåpninger, jf. kassasystemforskrifta § 2-8-2 bokstav m.