Skal oppladning av gavekort være en del av totalsalget i X- og Z-rapport?

Oppladning av gavekort er ikke salg og skal derfor ikke være med som en del av totalsalget i X- og Z-rapport. Når kassasystemet brukes til å registrere opplading av gavekort må dette fremkomme som egen post i X- og Z-rapport som innbetaling, jf. kassasystemforskrifta § 2-8-2 annet ledd siste punktum.

Regnskapsmessig vil betalingen for gavekortet bli stående som en "gjeld" inntil det blir innløst. På det tidspunktet gavekortet brukes som betalingsmiddel skal dette tas med i X- og Z-rapporten som kontantsalg med gavekort som angivelse av betalingsmiddel, jf. kassasystemforskrifta § 2-8-2 bokstav g, jf. § 2-8-3.