Skal utleveringskvittering være nummerert med egen nummerserie og må den alltid inneholde beløp?

Utleveringskvitteringer skal være nummererte, og ikke inngå i samme nummerserie som salgskvitteringer, og skal som hovedregel inneholde beløp.

Dersom kassasystemet blir benyttet til å registrere kredittsalg som blir fakturert på et senere tidspunkt, skal det skrives ut en kvittering som viser hva slags varer og tjenester som er levert, jf. kassasystemforskrifta § 2-8-7. Det fremkommer ikke direkte av forskrifta hvilket innhold utleveringskvitteringen skal ha. Utleveringskvitteringen skrives ut som erstatning for salgskvittering og må vise nummer, dato/tidspunkt og hva som er levert. Denne beskriver hvilke data som skal medfølge en eksport fra elektronisk journal.

Salgskvittering/faktura knyttet til salget, vil bli skrevet ut på et senere tidspunkt med nummer for salgskvittering. Nummeret på utleveringskvitteringen skal derfor ikke inngå i samme nummerserien som brukes for salgskvitteringer.

Etter kassasystemforskrifta § 2-8-2 første ledd bokstav v skal X-rapport inneholde antall utleveringskvitteringer og beløp. Beløp må derfor angis på en utleveringskvittering. Dersom beløpet ikke er kjent på utleveringstidspunktet, kan det føres 0 i beløp. I tillegg må det angis på utleveringskvitteringen at salgsverdi ikke er kjent på utleveringstidspunktet. Dersom det gis rabatt på utleverte varer, og rabattbeløpet ikke er kjent på utleveringstidspunktet, skal varen angis med beløp før rabatt.