Utleie av kassasystem - Kan vi fortsette å leie ut kassautstyr som ikke er i henhold til den nye forskriften frem til 01.01.2019?

Salg, utleie eller utlån av kassasystem er likestilt i loven.  En virksomhet som leier et kassasystem ved lovens ikrafttredelse kan benytte kassasystemet frem til 1. januar 2019.  Vår uttalelse Kan vi foreta vedlikeholds- og hovedoppdateringer i 2017 og 2018 hos kunder vi har ved årsskiftet, selv om systemet ikke er tilpasset kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta? gjelder tilsvarende ved utleie.

Ved utleie til virksomheter som har ambulerende eller sporadisk kontantsalg, f.eks. virksomheter som deltar på messer, arrangerer årlige festivaler etc, leies kassasystemet ut for en kortere periode og leveres deretter tilbake i påvente av neste (års) arrangement. Hvis det er inngått kontrakt med eksisterende kunder om fortsatt leie i 2017 og 2018 før 1. januar 2017, kan den gamle løsningen leies ut også for disse årene, uavhengig av om kassasystemet er i bruk av kunden ved årsskiftet.