Vi er kun forhandler, ikke leverandør av kassasystemer – kan vi selge gamle kassasystemløsninger vi har på lager pr. 1. januar 2017 før 1. januar 2019?

Kassasystemregelverket er ikke til hinder for at forhandlere selger slike system. Bokføringspliktige har lov å bruke disse frem til 1. januar 2019.  Dere har opplysningsplikt overfor kunden om at kassasystemet må oppgraderes eller skiftes ut innen 1. januar 2019 for å kunne brukes etter dette tidspunktet.

Kassasystemlovas virkefelt, jf. § 1:

"Denne lova gjeld leverandørar av kassasystem som nemnt i § 2 bokstav e. Lova fastsett krav til kassasystem mv. som blir tilbode for sal, utleige eller utlån til bokføringspliktig som nemnt i bokføringslova § 2."

Leverandør av kassasystem er definert i kassasystemlova § 2 bokstav e:

"produsent eller importør som enten sjølv eller gjennom forhandlar sel eller tilbyr kassasystem mv. for sal, utleige eller utlån til bokføringspliktig som nemnt i § 1, og forhandlarar og andre som tilpassar kassasystem for dei bokføringspliktige,"

Leverandørene kan kun selge kassasystem som tilfredsstiller kassasystemlova/forskrifta etter 1. januar 2017, enten leverandøren selger direkte til kunden eller via forhandler. En forhandler som ikke er produsent eller importør, men som kun selger kassasystem uten å gjøre tilpasninger for kunden, er ikke leverandør etter kassasystemlova. Regelverket er ikke til hinder for at slike forhandlere selger ut kassasystem de har på lager pr. 1. januar 2017. Kunden må informeres om at systemet må oppgraderes eller skiftes ut innen 1. januar 2019.