Vi leverer kassasystem til en større butikkjede. Kontrakten vi har inngått vil også gjelde nye butikker i kjeden etter kontraktstidspunktet. Kan vi fortsette å levere samme kassaløsning etter 1. januar 2017 til nye butikker i kjeden?

(Svar korrigert 24. mai 2017)

Den inngåtte kontrakten kan legges til grunn også ved nyetableringer i kjeden, forutsatt at kontrakten er inngått før 1. januar 2017, og første leveringsdag av et kassapunkt er før denne datoen.

Kassasystemloven trer i kraft 1. januar 2017. Fra dette tidspunktet kan leverandører av kassasystem kun selge, leie ut eller låne ut kassasystem som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta.

Leverandører kan ha inngått kontrakt med kjeder som omfatter alle butikker, kiosker e.l. som inngår i kjeden, herunder også nyetableringer etter kontraktstidspunktet. Spørsmålet som er stilt er om leverandørene må tilby særskilte løsninger for ev. nye butikker i kjeden etter 1. januar 2017 eller om de kan benytte samme system som øvrige enheter i kjeden, inntil kjeden som sådan skal innføre den nye løsningen, innen 1. januar 2019.

Skattedirektoratet legger til grunn at den inngåtte kontrakten med kjeden kan legges til grunn både for eksisterende butikker i kjeden som får levert kassasystemet etter 1. januar 2017 og for nyetableringer. Så lenge kontrakten er inngått før 1. januar 2017, og første leveringsdag av et kassapunkt er før denne datoen, kan man bruke eksisterende løsning. Det stilles ikke krav til at første levering av et kassapunkt må være til en virksomhet kjeden har i Norge. Alle enheter i kjeden i Norge må være over på ny løsning innen 1. januar 2019. Ved inngåelse av kontrakter hvor første leveringsdag av et kassapunkt er etter 1. januar 2017, kan det kun selges kassasystemer som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta.