Vi selger programvare til kassasystem, men ikke kassaskuff og skriver. Hvem skal levere produkterklæring?

Som produsent eller importør av programvaren skal du avgi produkterklæring. I et slikt tilfelle vil erklæringen innebære at programvaren gjør det mulig å oppfylle kravene knyttet til kassaskuff og skriver etter at disse enhetene er koblet til. Skattedirektoratet vil komme med nærmere retningslinjer for hvordan erklæringen skal gis i tilfeller hvor produsenten eller importøren ikke leverer både maskinvare og programvare.

Kassasystemlova § 2 e definerer leverandør av kassasystem slik:

"produsent eller importør som enten sjølv eller gjennom forhandlar sel eller tilbyr kassasystem mv. for sal, utleige eller utlån til bokføringspliktig som nemnt i § 1, og forhandlarar og andre som tilpassar kassasystem for dei bokføringspliktige"

I første rekke vil det dermed være produsenter og importører som vil avgi produkterklæring, men også "andre som tilpassar kassasystem for dei bokføringspliktige" vil kunne ha plikt til å avgi produkterklæring for den tilpasningen som er gjort.