Z-rapport kan tas fra hvert kassapunkt, men er det greit at alle Z-rapportene kjøres fra ett av kassapunktene?

Ja, det er greit. Etter kassasystemforskrifta § 2-8-1 skal kassasystemet for hvert kassapunkt kunne produsere X-rapporter, Z-rapporter, salgskvitteringer og returkvitteringer.  Det er likevel tillatt å produsere alle Z-rapportene fra ett kassapunkt.