Z-rapporten skal utføres hver dag, men hva med utskrift?

SKAL denne skrives ut til papir eller PDF idet man utfører Z-rapporten, eller er det nok at Z-rapporten utføres (og får løpenummer), men kan hentes frem og skrives på et senere tidspunkt?

Svar

Den bokføringspliktiges bruk av kassasystemet vil bli regulert i bokføringsforskriften. I likhet med dagens regler skal det foretas daglige kassaoppgjør. I forslag til ny § 5a-14 skal Z-rapporten enten skrives ut på papir eller lagres elektronisk i kassasystemet. Dette medfører at dagsoppgjøret kan gjøres elektronisk. Rapporten må derfor produseres ferdig hver dag og det er ikke tilstrekkelig at disse kan produseres ved en eventuell kontroll. For lagring av elektronisk dokumentasjon, se NBS 1 Sikring av regnskapsmateriale