Kontantomsetning

  • Skriv ut

Salg av varer eller tjenester hvor kunden gjør opp umiddelbart ved bruk av kontanter eller kort kalles kontantomsetning.

Driver du med kontantomsetning må du ha kasseapparat, terminal eller likeverdig system. Noen ordre-/faktureringssystemer kan tilfredsstille kravet om "likeverdig system".

Kasseapparatet skal skrive ut kvittering til kunden samt registrere alt salg på egen papirrull ofte omtalt som "sladrerullen". Ved dagens slutt skal kassen slås ut (Z-rapport). Denne rapporten skal sammenlignes med sum opptalte penger i kassen og avstemming av bankterminal for betalingskort. Oppgjøret signeres, Z-rapporten stiftes på oppgjøret og dette skal oppbevares som regnskapsbilag.

Bokføringspliktige som normalt selger på kreditt, trenger derfor ikke gå til anskaffelse av et kasseapparat for å håndtere eventuelle kontantsalg dersom faktureringssystemet registrerer alt det som kreves av et kassasystem, herunder klokkeslett for hvert enkelt salg. I stedet kan det da utstedes en kontantfaktura. Andre løsninger som vil anses som likeverdige er kasseprogramvare for PC, taksameter i taxier og lignende. Internettsalg, postordresalg med videre må skje via systemer som også fyller kravet til likeverdighet.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.