Ajourhold

I ettertid kan det ofte være vanskelig å huske hva som ble gjort eller avtalt. Du sparer deg for mye etterarbeid hvis du er àjour med regnskap og kontorarbeid. Videre stiller bokføringsloven konkrete krav til ajourhold.

  • Sørg for å sette av tid til daglig kontorarbeid. Det kan være hensiktsmessig å registrere avtaler og timeregistreringer fortløpende gjennom arbeidsdagen. Kontantomsetning skal registreres fortløpende.
  • Avtal med regnskapsfører hvor ofte regnskapene skal ajourføres og når bilag skal leveres. Regnskapet skal normalt ajourføres minst hver annen måned.