Behandle utgiftsbilagene dine som verdipapir

For at du skal kunne trekke fra kostnader på ligningen, samt fradrag fra inngående merverdiavgift må du legge fram dokumentasjon på dette. Kjøpsdokumentasjonen er derfor et verdipapir. En faktura på 12 500 kroner kan gi rett til fradrag på 2 500 kroner i merverdiavgift og minst 2 500 kroner i skatt. Til sammen vil denne fakturaen være verdt over 5 000 kroner og bør behandles deretter.

Fullstendige utgiftsbilag
Som kjøper har du krav på å få et korrekt utfylt utgiftsbilag. Denne dokumentasjonen er også selgers salgsdokumentasjon, og kjøpers navn må være med. Ved kontantkjøp fra detaljist er det ikke nødvendig at selger oppgir kjøper hvis kjøpesummen er lavere enn 1 000 kroner inkludert merverdiavgift, og varen eller tjenesten ikke er beregnet for videresalg eller som direkte innsatsfaktor i produksjon eller tjenesteleveranse. Hvis kjøpers navn ikke er oppgitt på bilaget, må kjøperen påføre formålet for varen eller tjenesten, og dokumentasjonen skal dateres og signeres. Har en ansatt i virksomheten lagt ut for et kjøp, gjelder ikke beløpsgrensen på 1 000 kroner. I slike tilfeller må den ansatte dokumentere kjøpet og forklare formålet. Dokumentasjonen må dateres og signeres.