Fakturér salgene dine raskt og korrekt

Leverer du varer eller tjenester på kreditt er det viktig å skrive ut faktura så raskt som mulig etter levering. Erfaring viser at dårlige rutiner rundt fakturering har ført til at enkelte glemmer å fakturere leveranser. I andre tilfeller har vi sett at fakturaene er mangelfullt utfylt slik at det gir skattemyndighetene grunnlag for å øke inntekten skjønnsmessig.

Skriv ut salgsdokument (faktura) så snart som mulig etter at varen/tjenesten er levert. Hovedregelen er at salgsdokument skal utstedes senest en måned etter levering. Det aller beste vil være at salgsdokumentet skrives ut samme dag som leveringen skjer.