Ha oversikt over bilagene dine

Bilagene er grunnlaget og dokumentasjonen for regnskapsføringen. Det er viktig at du oppbevarer alle bilag slik at alle transaksjoner blir bokført og dokumentert. Regnskapsfører oppdager ofte at bilag mangler, men ikke hvilke. Det kan være både tidkrevende og vanskelig for deg å skulle fremskaffe bilagene i ettertid. Dette kan gjøre at du risikerer å miste retten til fradrag i inntekten eller merverdiavgiften.

Sørg derfor å ha oversikt over alle bilagene dine.

  • Ha en perm for bilag og sett bilagene inn i permen med en gang du mottar dem.
  • Avtal med regnskapsfører hvordan bilagene skal sorteres.

En vanlig måte å sortere bilag er:

Bilagstype Sorteringsrekkefølge
Utgående fakturaer/inntektsdokumentasjon (salg) Numerisk
Inngående fakturaer (kjøp) Datoorden/alfabetisk
Kassebilag Datoorden
Bank Datoorden
Diversebilag Datoorden

Har du mange bankbilag bør du skille mellom inn- og utbetalinger. Dersom du benytter flere bankkonti i virksomheten, bør disse sorteres hver for seg.