Hvordan bør du organisere dine kontorrutiner?

Nedenfor kan du krysse av for hvilke oppgaver og tips som er aktuelle for deg. Ta gjerne kontakt med regnskapsfører eller revisor for videre diskusjon rundt dine kontorrutiner.

Du kan også ta kontakt med Skatteetaten, Norges Autoriserte Regnskapsførere eller Økonomiforbundet.

Sett kryss utenfor de arbeidsoppgavene / Tipsene du tror er aktuelle for deg oppgaven Lovpålagt* Når utføres
Opprett egen bankkonto for virksomheten Ved oppstart
Legg alle bilag inn i en perm, sortert Fortløpende
Ta ut penger til privat bruk i større beløp 1-2 ganger i mnd
Betaling av regning Ukentlig
Oppfølging av kunder som ikke har betalt Ukentlig
Skrive ut faktura x Daglig/ukentlig
Sørge for at utgiftsbilaget er fullstendig utfylt x Fortløpende
Lag bilag på egne uttak/innskudd i virksomheten x Fortløpende
Opprett to kontantkasser. En ”omsetningskasse” og en ”fastkasse” Ved oppstart
Bruk kassaapparatet til å registrere kontantomsetningen x Fortløpende
Tell opp kontanter i kassen(e) x Daglig
Avstem kontantbeholdningen mot omsetning ifølge kasseapparatet. x Daglig
Registrerer alle kontante inn- og utbetalinger i et system x Daglig
Kontantomsetning settes inn i banken Daglig
Registrer vareuttak og/eller omsetning til eiere/deltakere x Fortløpende
Registrer timebestillinger x Fortløpende
Registrer mottatte oppdrag Fortløpende
Registrer timer ved utførelse av oppdrag x Fortløpende
Registrer avtaler og bestillinger Fortløpende
Merk bilag med hvilket prosjekt de vedrører x Fortløpende
Tell varelager og utarbeid varetellingslister x Årlig
* En del av lovkravene gjelder ikke alle virksomheter og i alle sammenhenger. Dette kan avklares med regnskapsfører/revisor eller Skatteetaten. Du kan også slå opp i bokføringsloven og bokføringsforskriften.