Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig

Denne brosjyren tar sikte på å gi deg tips og råd om hvordan du kan innrette kontorarbeid, regnskapsføring og administrasjon av virksomheten din. Det er viktig at du har gode rutiner og bruker nødvendig tid på kontorarbeid. Hvis du har et ryddig kontorhold kan du betjene dine kunder bedre og du vil sannsynligvis bruke mindre tid på kontorarbeid.

Brosjyren inneholder også en del tips og råd om hvilke oppgaver som vanligvis må gjøres. Bakerst i brosjyren har vi laget et skjema der du kan krysse av arbeidsoppgaver og rutiner som er aktuelle for din virksomhet. Du kan også ta med deg skjemaet til autorisert regnskapsfører eller revisor og be om deres råd. De vil kunne hjelpe deg med å skreddersy fornuftige løsninger for nettopp din virksomhet.

Skjemaet kan også brukes som en huskeliste for rutiner du bør etablere og arbeidsoppgaver som må gjøres.