Ordliste

Bokføring
Bokføring kan defineres som oppdatering av kontospesifikasjon (hovedbok) og av kunde- og eller leverandørspesifikasjoner (reskontro). Dette betyr i praksis at bokføring representerer en debet-/kreditpostering.

Dokumentasjon
Med dokumentasjon forstås i  bokføringsloven:

  • Dokumentasjon av bokførte opplysninger. Det kan dreie seg om bilag, fakturaer, pakksedler, avtaler eller elektroniske dokumenter.
  • Dokumentasjon av regnskapssystemet. Det skal foreligge oversikt av hvordan regnskapssystemet er bygd opp og fungerer.
  • Dokumentasjon av balansen. Det skal foreligge dokumentasjon per årsavslutning, som dokumenterer at balansepostene er korrekte.

Kontering av bilag
Avgjøre hvilke kontokoder i regnskapet de enkelte kjøp og salg skal registreres med, og påføre dette på dokumentasjonen.

Periodisering
Bestemme hvilken periode kjøp og salg skal registreres på. En vare du selger og leverer før nyttår i år, men fakturerer etter nyttår, skal tas med i regnskapet for år. Det kan være ulik periodisering etter reglene for avgift enn hva det er for regler for skatt og regnskap (spør din rådgiver)

Autorisert regnskapsfører
Regnskapsførere som påtar seg å føre regnskap for andre skal være autoriserte av Kredittilsynet.